Թեստ․ Հեռախոսի բռնելու ձևը պատմում է, թե ինչպիսի բնավորություն ունեք․ իսկ դուք ինչպե՞ս եք նախընտրում բռնել այն

Գիտնականները հետազոտել են, թե ինչպես են մարդիկ բռնում իրենց հեռախոսները։

Պարզվել է, որ դա ուղիղ կերպով կապված է մարդու բնավորության հետ։ Կան 4 հիմնական ձևեր, որոնք ձեր մասին շատ բաներ կարող են պատմել։

Նայեք նկարին և ընտրեք թե ինչպես եք դուք բռնում ձեր հեռախոսը։

  1. Բռնում եք հեռախոսը մեկ ձեռքով և գրում եք տեքստը բութ մատով։ Եթե դուք բռնում եք հեռախոսը մեկ ձեռքով, դա խոսում է այն մասին, որ դուք բազմակողմանի եք։ Դուք կազմակերպված եք և կարգապահ, միշտ գիտեք ինչն է ձեզ համար լավ, իսկ ինչը վատ։

Ավելի շատ սիրում եք խոսել, քան լսել, սակայնհատուկդուքանգամճանճիչեքվիրավորի։Ունակեքտարբերելմաքուրսերըկեղծից։Ձերկեսիհամարդուքամենինչիպատրաստեք։

  1. Պահում եք հեռախոսը երկու ձեռքով և գրում եք տեքստը բութ մատով։ Դա ցույց է տալիս, որ դուք պաշտպանության, ուշադրության և հոգատարության կարիք ունեք։

Դուք այդքան էլ չեք արտահայտում ձեր սերը, այդպատճառովէլձերզույգըկարողէսիրոպակասզգալ։Եղեքհանգիստևմիամաչեքմարդկանցմոտձերէմոցիաներըցույցտալ։

  1. Պահում եք հեռախոսը երկու ձեռքով, գրում եք տեքստը երկու բութ մատերով։ Դուք բավականին թույլ սիրտ ունեք, հաճախ եք վախենում և անհանգստանում։

Ձեզ պետք է զույգ, ով կարող է ձեզ հասկանալ 100%-ով։ Եթե ձեզ աջակցում է վստահելի մարդ, ապադուքինքնավստահությունեքձեռքբերում։Դուքկարողեքսիրելձերընտրյալինամբողջսրտովևհեշտությամբկարողեքմոռանալանցյալիտհաճությունները։

  1. Պահում եք հեռախոսը մեկ ձեռքով, տեքստը հավաքում եք մյուս ձեռքի ցուցամատով։

Դուք ունեք հանգիստ և հավասարակշռված վարքագիծ։ Դուք պատրաստ եք զոհաբերել ամեն ինչ, ուրիշի բարեկեցության համար։ Չեք սիրում ամբոխներ, նախընտրում եք հանգիստ և ծանոթ վայրեր։ Դուք տանել չեք կարողանում հարազատ մարդկանց արցունքները։ Ձեր սիրելիի սխալները, դուք ներում եք ռեկորդային արագությամբ։

Կարդա նաև՝

Հոգեբանական թեստ. ո՞ր մատի վրա եք գերադասում մատանի կրել

Rate article